spotkanie ack Igor

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Igorem Oliniewiczem – białoruskim więźniem politycznym i autorem książki “Jadę do Magadanu”. Igor miesiąc temu opuścił kolonię karną, w której spędził pięć lat. Był skazany za udział w akcjach grupy “Przyjaciele wolności”. Do czasu skazania przetrzymywany był też w niesławnym areszcie śledczym KGB – “amerykanka” – wyróżniającym się wyjątkowym rygorem i stosowaniem tortur fizycznych i psychologicznych.

Podczas spotkania zarysowany zostanie kontekst społeczno-polityczny działania reżimu, tzw. “sprawy anarchistów”, ostatnich wyborów i ataków na opozycję. Sam autor mówić będzie o szerszej, globalnej, sytuacji politycznej w splocie z realiami Białorusi i białoruskich więzień oraz życia więźniów politycznych. Będzie to także okazja, żeby zadać pytania dotyczące jego książki.
Po głównej części urządzimy też mały maraton pisania listów do więźniów politycznych, będzie także okazja coś zjeść.

Spotkanie organizowane jest przez Anarchistyczny Czarny Krzyż – międzynarodową sieć pomocy więźniom politycznym, która rozpoczęła działalność w XIX wieku. Będzie ono częścią cyklu spotkań przedstawiających ciekawe perspektywy na kwestie więzień, więziennictwa i aparatu represji w szerszej perspektywie.