Thermal power plant work

Một nhà máy nhiệt điện là một nhà máy điện, nơi năng lượng nhiệt được chuyển thành năng lượng điện. Hầu như mọi nơi trên thế giới, tuabin đều được sử dụng quy trình chạy bằng hơi nước. Nước được làm nóng, chuyển thành hơi nước và tạo ra một tuabin hơi hoạt động một máy phát điện.

Sau khi nó đi qua tua-bin, hơi nước được nén trong một bình ngưng và được phục hồi đến nơi được làm nóng; quá trình này được gọi là một chu trình Rankine. Sự khác biệt lớn nhất trong hệ thống các nhà máy nhiệt điện là do các nguồn nhiệt khác nhau; quy tắc nhiên liệu hóa thạch ở đây, mặc dù năng lượng nhiệt hạt nhân và năng lượng nhiệt mặt trời cũng được sử dụng.

Đọc thêm tại @tháp giải nhiệt