Mae papur newydd yn gyhoeddiad cyfnodol sy’n cynnwys gwybodaeth ysgrifenedig am ddigwyddiadau cyfredol ac yn aml mae’n cael ei deipio mewn inc du gyda chefndir gwyn neu lwyd.

Gall papurau newydd gwmpasu amrywiaeth eang o feysydd fel gwleidyddiaeth, busnes, chwaraeon a chelf, ac yn aml maent yn cynnwys deunyddiau fel colofnau barn, rhagolygon y tywydd, adolygiadau o wasanaethau lleol, ysgrifau coffa, hysbysiadau geni, croeseiriau, cartwnau golygyddol, stribedi comig, a chyngor colofnau.

Busnesau yw’r mwyafrif o bapurau newydd, ac maen nhw’n talu eu treuliau gyda chymysgedd o refeniw tanysgrifio, gwerthiannau newsstand, a refeniw hysbysebu. Yn aml, gelwir y sefydliadau newyddiaduraeth sy’n cyhoeddi papurau newydd eu hunain yn fetonymaidd yn bapurau newydd.

Yn draddodiadol, mae papurau newydd wedi’u cyhoeddi mewn print (fel arfer ar bapur rhad, gradd isel o’r enw papur newydd). Fodd bynnag, heddiw mae’r mwyafrif o bapurau newydd hefyd yn cael eu cyhoeddi ar wefannau fel papurau newydd ar-lein, ac mae rhai hyd yn oed wedi cefnu ar eu fersiynau print yn llwyr.

Datblygodd papurau newydd yn yr 17eg ganrif, fel taflenni gwybodaeth i fasnachwyr. Erbyn dechrau’r 19eg ganrif, roedd llawer o ddinasoedd yn Ewrop, yn ogystal รข Gogledd a De America, yn cyhoeddi papurau newydd.

Mae rhai papurau newydd sydd ag annibyniaeth olygyddol uchel, ansawdd newyddiaduraeth uchel, a chylchrediad mawr yn cael eu hystyried yn bapurau newydd record.