Faza zerowa

Planowanie realizacji fazy zerowej rozwoju infrastruktury.