FreeLab: Kontrakt Społeczny

Podstawowe zasady zachowania kolektywu i gości FreeLabu.

Kolektyw #FreeLabu, jego goście (w tym organizatorzy i uczestnicy warsztatów), przyjeżdżając do #FreeLabu przystępują do następującego minimalnego kontraktu społecznego.

Założenia.

Celem #FreeLabu jest zebranie, skodyfikowanie i rozpowszechnianie wiedzy oraz umiejętności, które pozwolą ludziom organizować się w wolne, samorządne struktury i żyć bez zależności od hierarchicznego systemu. Uważamy, że prawo do tego mają wszyscy bez wyjątku. Chcemy ich wspomagać naszą pracą na terenie #FreeLabu. Nie zapominamy o różnicach politycznych, kulturowych i innych. Jednak na czas wspólnej pracy odkładamy wszelkie animozje na bok, a przynajmniej staramy się je odłożyć. Szacunek dla godnego zaufania współtowarzysza/szki pracy stawiamy przed niechęcią do jego poglądów, nawyków, czy uprzedzeń. Pracujemy nad tym, aby relacje wewnątrz naszego kolektywu (rozumianego szeroko – wraz z gośćmi) były wzorem społeczności wolnościowej. Dopiero gdy to osiągniemy, możemy uczyć tego innych.

Relacje z właścicielem terenu.

Właściciel folwarku “Rozalia” zaprosił nas na swój teren. Nie podziela wszystkich naszych poglądów, ale podziela część naszych dążeń. Uznał ważność naszych celów i naszej pracy. Doceniamy to i odpowiadamy szacunkiem i uprzejmością.

Relacje ze stałymi członkami kolektywu #FreeLab.

Stali członkowie kolektywu są całkowicie zaangażowani w zadania #FreeLabu. Jednocześnie – po naszym wyjeździe – to oni ponoszą (dobre i złe) skutki naszych słów, działań i zaniechań. Jesteśmy tego świadomi i staramy się pozostawić dobre wrażenie. We wszystkich sytuacjach konfliktowych lub wątpliwych, zwracamy się do stałych członków kolektywu o pomoc lub mediację.

Używki.

#FreeLab jest nieinstytucjonalną strukturą, opartą jedynie na dobrowolnej współpracy. Dlatego jesteśmy wyczuleni na wszystko, co może zagrozić dobrym stosunkom z lokalną społecznością i naszym gospodarzem.

Nielegalne używki w całości pozostają poza terenem #FreeLabu.

Legalne używki trwale zmieniające świadomość (alkohol, legalne psychotropy) są prywatną sprawą każdej osoby, poza miejscem i czasem przeznaczonym na pracę z niebezpiecznymi narzędziami (maszyny, ostrza, ogień itp.). Do pracy każdy z nas przystępuje trzeźwy pod każdym względem, albo robi sobie wolne. Tytoń palimy tylko w wyznaczonych miejscach, robiąc na ten czas przerwę w pracy i innych zajęciach.

Dieta.

Podstawą wyżywienia we #FreeLabie jest kuchnia wegańska, z elementami wegetariańskimi. Dla osób, które uważają, że muszą jeść mięso, jest oddzielna strefa, gdzie mogą je sobie przygotowywać. Produkty mięsne każdy zainteresowany zapewnia sobie sam. Ryby – na warunkach ustalonych z gospodarzem – należy sobie złapać, zabić i oprawić osobiście. Osoby z alergiami pokarmowymi poinformują o nich z wyprzedzeniem członków kolektywu. Podjęte będą starania, aby zapewnić im odpowiednią dietę.

Praca na rzecz #FreeLabu i gospodarstwa.

Każdy członek kolektywu i każdy gość #FreeLabu przeznacza dziennie co najmniej jedną godzinę na efektywną pracę na rzecz ośrodka. Rodzaj pracy jest ustalany konsensualnie przez zainteresowanych, z uwzględnieniem potrzeb #FreeLabu, gospodarstwa i możliwości osób pracujących.

Respektowanie niniejszego kontraktu.

Przestrzeganie niniejszego kontraktu jest warunkiem koniecznym, do pozostawania na terenie #FreeLabu. Jeśli ktoś będzie te zasady łamał, kolektyw podejmie i wykona decyzję, jak na to zareagować – aż do usunięcia delikwenta z #FreeLabu.

Pozostałe sprawy.

Różne sprawy szczegółowe będą regulowane ad hoc, w postaci warunków udziału w różnych aktywnościach, instrukcji używania obiektów i urządzeń #FreeLabu, lub w inny sposób komunikowane zainteresowanym. Stanowią one szczegółowe załączniki do niniejszego kontraktu i traktowane są jako jego nieodłączne części.

   

Konsultacja konsensualna: Didleth, Kruk & #anarchizm @ freenode
Kudos4all!