Press Release wersja A

Tło i krótki opis FreeLabu z odnośnikami do dokumentów źródłowych. Konsultowany przez Karolę.