Press Release wersja B

Bardzo zwięzła informacja o FreeLabie, zgodna z wytycznymi "Jak pisać Press Release" ;-)