Cong suat thap giai nhiet

Thiết kế của tháp giải nhiệt cần xem xét nhiều chỉ số môi trường bên ngoài, chẳng hạn như nhiệt độ bầu ướt, lượng nước tuần hoàn, nhiệt độ nước đầu vào và đầu ra và nhiều yếu tố khác. Với nước là một ví dụ, phương trình sau đây được sử dụng để biết các yêu cầu loại bỏ nhiệt cần thiết của thiết bị sản xuất, thường là khi tính toán nhiệt. Q = (T2-T1) xm T1: Nhiệt độ nước đầu vào thiết bị (℃) T2: Nhiệt độ nước đầu ra từ thiết bị (℃) m: Tốc độ dòng nước (L / phút) Q: Sự loại bỏ nhiệt được tạo ra bởi thiết bị (Kcal / h)

Cách tính công suất thải nhiệt
Ví dụ
Có một nhà máy muốn lắp đặt tháp giải nhiệt công nghiệp, và thiết bị của nó bao gồm máy làm lạnh làm mát bằng nước và bộ trao đổi nhiệt độ dầu cho máy đúc thổi. Phương pháp tính toán tản nhiệt theo yêu cầu của thiết bị như sau:

1. Yêu cầu của máy làm lạnh nước

T1 : Nhiệt độ nước đầu vào đến máy làm lạnh: 32oC T2 : Nhiệt độ nước đầu ra sau khi trao đổi nhiệt: 40oC m : Tốc độ dòng nước cho máy làm lạnh: 30.000 lít / giờ Tính toán khả năng loại bỏ nhiệt: Q = (40-32) * 30.000 = 240.000 Kcal / h

2. Yêu cầu trao đổi nhiệt độ dầu cho thiết bị đúc thổi
T1 : Nhiệt độ nước đầu vào để trao đổi nhiệt: 32oC

T2 : Nhiệt độ nước đầu ra sau khi trao đổi nhiệt: 38oC m : Tốc độ dòng nước cho máy làm lạnh 30.000 lít / giờ Tính toán khả năng loại bỏ nhiệt: Q = (38-32) * 30.000 = 180.000 Kcal / h Tổng nhu cầu năng lực nhiệt khoảng 420.000 Kcal / h (240.000 + 180.000). Đây là cơ sở lựa chọn tháp giải nhiệt.

Tham khảo:

https://thietbi01.blogspot.com