Acta del 29 de juny de Treball Local

Acta Comissió Treball Local (29 de juny de 2011 a ArteFacto)

(a completar/modificar per altres participants)

Ens reunim, entre les 17 i les 19 hores, set persones i tractem dos punts:

-Projecte d’acció veïnal al solar de la Plaça de la Botja (Velluters)
-Projecte de programa de ràdio setmanal a Ràdio Klara

Projecte d’acció veïnal al solar de la Plaça de la Botja (Velluters)

Es debat sobre un punt tractat en la reunió anterior (21 de juny, ArteFacto, no tenim acta): ¿proposem una acció dividida en dos díes (una vesprada de neteja del solar i el dia següent d’activitats lúdicoreivindicatives) o fem només una jornada de neteja i, més endavant, ja hi farem altres tipus d’activitats? Sembla que el sentir majoritari es decanta per la primera opció.

L’esborrany d’acció podia quedar com segueix:

-14 de juliol (aprox.) es presenta en Registre d’entrada de l’Ajuntament una COMUNICACIÓ d’activitas signada amb el mail de l’assemblea.

-14 de juliol per la vesprada: taller “in situ” (lugar del crimen) d’acció directa noviolenta (ens serviria de formació general del grup i com recurs per a eixa acció concreta). Preguntariem disponibilitat a Carlos (Alternativa Antimilitarista-MOC) que ha esta fent tallers a la plaça 15M i a El Cabanyal.

-divendres 15 de juliol: a les 18 h comença el procés de neteja del solar (l’entrada es produix sense danyar el tancament). Els materials s’acumulen en algun punt del solar i es documenta (video) l’abans, el durant i el després.

-dissabte 16 de juliol: comencen les activitats a les 11 del matí. Ací van les activitats “bàsiques” que es poden complementar amb altres en funció del número de gent que treballem, organitzacions del barri que s’hi impliquen,…:

- partit de futbol

-birles (petanca)

-dinar col•lectiu (amanides, truites, gaspatxos….) amb aportacions personals

-”batalla” de globus d’aigua

-Assemblea Ciutat Vella i Botànic

-projeccions de cine (poden projectar-se imatges del mateix procés de les jornades)

Tota la jornada estaria amenitzada per la megafonia.

Per saber quanta gent estarem treballant cada dia podem pujar al RiseUp un document amb horaris per cada dia on s’apunte la gent . També s’hi poden anotar recursos materials amb nom i telèfon de qui els pot aportar. Ha de quedar clar que qui vaja a la neteja ha de dur-se elements de protecció suficients: calcer (poden haver xerinques, vidres, ferros,…), guants, protecció contra insectes,…

Es subratlla que TOT, des de l’entrada fins l’eixida ha d’estar videodocumentat. I que en tot moment ha d’estar clar i visible el “què” estem fent i el “perquè”.

Alguns recursos amb que contem:

-Josep (Universitat d’Estiu de l’Horta) proporciona eïnes de neteja (desbrossadora, aixades, carretó, resclets…)

-Pau (assemblea CViB) proporciona un punt de llum pròxim

-Santi parla amb Amaltea, i Residència majors “Velluters” per si volen realitzar/propossar alguna activitat amb, respectivament, menors i gent gran.

-Pau parla amb El CRIS per si volen realitzar/proposar alguna activitat amb discapacitats físics

Algunes faenes pendents:

-Difusió (IMPORTANTÍSSIM): cartell anunciador, convocatòria de premsa i veïnat, pancartes que explique “in situ” qui som i què estem fent, comunicat de premsa posterior a l’activitat

-Aconsseguir elements per fer ombra, taules, cadires,megafonia, (possibilitats: Fira Alternativa/Josep, Logística 15M,…)

- Aconsseguir baló de futbol, globus, birles/petanca,…

-¿Demanar orxata a Anton de “Mon Orxata”?

-Escales per entrar al solar

IMPORTANT: Al solar entraran les persones que l’organització considerem convenient en funció de l’estat de neteja en que quede el solar i la dificultat d’accés. Hi haurà simultàniament activitats dins i fora del solar.

Projecte de programa de ràdio setmanal a Ràdio Klara

Radio Klara ha donat el vist-i-plau a la proposta de que l’Assemblea CViB tinga un programa setmanal d’una hora. Ens ofereixen diversos horaris i els presents a la reunió valorem com els més interesants: dilluns de 22 a 23 hores, dimarts de 20 a 21 hores, i dimecres de 18 a 20 hores.

El programa, com tots els de la radio, ha de pagar 50 euros al mes. Podem finançar amb algun anunciant o patrocinador. El forn Desamparats ( amb punts de venda en c/Guillem Sorolla i Mercat Central) i ArteFacto ja han mostrat interés. Recordem que hi ha almenys, 3 persones interessades en fer el programa (Teresa, Virginia, Santi,…) i que contem amb l’ajuda per al disseny de programa de Paco (mebre de l’Assemblea CViB i amb programa en Radio Klara).

LA PRÒXIMA REUNIÓ LA POSEM DIMECRES 6 JULIOL A LES 18 HORES (ARTEFACTO)