PROPOSTA ACCIÓ SOLARS VEÏNALS

Ací teniu un esborrany de proposta per treballar l'ús veïnal temporal de solars abandonats

NOTA: la proposta present fa referència al barri de Velluters perquè va ser parida pensant en eixe espai. Naturalment és extensible a qualsevol barri de Ciutat Vella, a Botànic i a qualsevol barri de València.

CONVERSIÓ TEMPORAL DE SOLARS ABANDONATS EN ESPAIS VEÏNALS
(Solucions veïnals imaginatives per a temps de crisis)
PROPOSTA D’ACCIÓ VEÏNAL

OBJECTIU DE L’ACCIÓ

L’objectiu és fer una trobada lúdicofestiva per denunciar la carència d’equipaments públics en el barri dels Velluters i reivindicar activament la conversió temporal d’alguns solars del barri en equipament veïnal. Tot açò a la vegada que s’informa del tema a la ciutadania, tant directament com a través dels mitjans de comunicació. La reivindicació amb l’acció, a més de suposar una interpel•lació a les institucions, exemplifica un dels missatges fonamentals del moviment 15M: la unió de la població pot dur-nos a aconsseguiments importants, independentment del que facen les administracions públiques.

CONTINGUT DE LA REIVINDICACIÓ

El barri dels Velluters està sobrat de solars abandonats i necessitat d’espais d’ús veïnal. Amb freqüència, els solars són una font de problemes sanitaris i, en alguns casos, emparen la realització d’activitats indesitjades (p.ex. tràfic de drogues…).

Mitjançant aquesta acció reivindicativa, a la vegada que s’informa de la proposta al veïnat, es demanarà a les administracions públiques que actúen per fer que alguns solars que hi ha al barri, i que durant anys han estat acumulant residus i servint per acollir activitats indesitjades, siguen destinats a espais públics d’ús veïnal: zones esportives per a jovens i vells (pistes per a jocs de pilota, pista de petanca,…), zones de trobada habilitades amb bancs, horts urbans… Així aconsseguiriem la transformació d’espais insalubres i perillosos en espais que poden ser gaudits i gestionats pel veïnat fins que es procedisca a l’edificació en els solars.

Considerem que les intervencions necessàries per transformar aquests espais en el sentit assenyalat serien poc costoses, ja que podria limitar-se a una simple neteja i nivellat (per fer per exemple pistes de petanca o camps de futbol) o l’asfaltat i col•locació d’elements esportius (porteries, canastes,…). Açò fa que la proposta siga especialment adient per a temps de crisis com l’actual.

Els solars així tranformats poden servir al veïnat en general i, en particular, a col•lectius residents al barri amb necessitats manifestes d’espais semblants: Amaltea (organització que treballa amb xiquets i xiquetes, fill*s de prostitutes), gent gran que està a la Residència de la Tercera edat “Velluters”, CRIS Velluters (Centre de Rehabilitació e Inserció Social de persones discapacitades), escoles pròximes, …

ACCIÓ PROPOSADA

Fer una convocatòria veïnal per participar en una celebració esportiva (per exemple futbol, petanca,…) acompanyada d’altres activitats (música, dinar,…) en el solar situat en la Plaça de la Bocha (espai de propietat pública d’uns 1000 metres quadrats; ésta sense ús des de fa més de 15 anys). El solar està situat en la confluència dels carrers Camarón i Recaredo, és un espai amb poc trànsit i amb una ampla vorera que permet el muntatge d’activitats diverses. Allà, de manera lúdicofestiva, es procedirà a informar a veïnat i mitjans de comunicació de la proposta de conversió temporal de solars abandonats en espais veïnals.

Hi ha dos coses diferents: l’acte reivindicatiu d’ús veïnal de solars abandonats i la proposta d’utilitzar solars concrets per a activitats veïnals concretes. L’acte proposat no significa que demanem un ús concret per a solars concrets sinó una demanda genèrica d’us veïnal d’espais abandonats. Paralelament, podem obrir un procés de reflexió veïnal sobre usos temporals concrets en cada solar abandonat. Tot açò pot quedar clar en els textos que es passen a veïns i mitjans de comunicació.

FAENES

Abans del dia de l’acte:
• Elaboració i col•locació de cartells convocant al veïnat
• Correu electrònic a veïnat, organitzacions i mitjans de comunicació amb la convocatòria de l’acte i explicació de la proposta
• Elaboració del material informatiu que s’entregarà a veïnat i mitjans de comunicació
• Preparació de l’espai: neteja i nivellat del terreny

El dia de l’acte:
• Col•locació de megafonia
• Recepció i informació a veïnat i mitjans de comunicació
• Lectura del contingut de la proposta

Posteriorment a l’acte:
• Enviament per correu electrònic de fotos i comunicat explicant l’acte als mitjans de comunicació
• Valoració de l’acte

Col•lectius amb seu a Velluters que poden estar interessats en la proposta:

Amaltea, Centre de la tercera edat “Velluters”, Biblioteca Pública València, Escoles Píes, Col•legi de la Seda, MuVim, SOS Racisme, RadioKlara, CaRevolta, Médicos del Mundo, Comerciants del Centre Històric, Amnistia Internacional, Institut Francés, Sodepau, Endavant, …

 

Em sembla molt interessant tal i com es va fer amb els horts urbans ( encara no era veï).
Només afegiría la difussió a les cafeteríes de “tota la vida”.
Llevant aixó,cal concretar un dia amb possibilitats d`assistencia i avant.
Conteu amb mi, especialmnet per al acondicionament del
solar.

una abraçada.
Carlos

 
 

QUEREMOS PETANCA!! QUEREMOS PETANCA!!

 
 

Me parece ideal. Y con respecto al coste que llevaría acondicionar el local, hay una experiencia en Benimaclet, de como de tanto pedir un uso de un solar abandonado en la calle Mistral, el propio vecindario decidió contratar una excavadora, aplanar todo el solar y montar un parking hecho por el propio vecindario…
Aquí tenéis la noticia

 
   

vamos con todo a por la pista de petanca!!
Viendo los antecedentes, lo mejor serìa preguntar a los que promovieron el Hort de Velluters allà en 2005. Si no se localizan, supongo que el tràmite serà :
-Elegir solar
-Presentar por registro de entrada en el ayuntamiento, solicitud de uso del solar para beneficio del barrio. ¿?
-Esperar unos dìas al silencio administrativo ¿?
-Limpiar el terreno de malas hierbas y escombros.
-Compactar la zona de juego ( yo trabajo en obra pùblica,ahora pregunto cuanto cuesta una rana), tambièn se puede hacer a mano.
-Pintar las lìneas con cal ò spray.
-Difundid en bares,centros de dìa, etc.., poner carteles,correr la voz,organizar campeonato y a montar el lìo.

Seguimos!!