Consenso en grupos grandes

Un document que ens pot ajudar en la presa de decisions per consens