tłumaczenie crabgrass (platformy we.riseup.net)

co trzeba poprawić w tłumaczeniu?
  • Współużytkowuj (udostępnianie stron i dalsze permutacje)
  • Stwórz Strona (zmienić na Stwórz bez dookreślenia typu)
  • “imię” pojawia się też jako nazwa grupy (w ustawieniach grupy)
  • “Nowa Komitet” (w strukturze grupy)
  • zakładanie rady – “Domyślnie każda osoba należąca do niej osoba może modyfikować Group. Jeżeli chcesz ograniczyć uprawnienia administracyjne do określonych osób, stwórz radę i dodaj do niej osoby które mają mieć takie uprawnienia.”
   
  • Opuść Group (w zakładce “Osoby”)
  • cudzysłowy anglosaskie zamiast polskich (napisałbym “proste zamiast drukarskich”, ale one nawet nie są proste ;))