ιστορικό αρχείο

Η Αυτόνομη Πρωτοβουλία Ενάντια στη Λήθη επιδιώκει με τις λίγες δυνάμεις της, να επανεξετάσει και να δώσει νέες, ανταγωνιστικές ερμηνείες στην τοπική ιστορία της περιοχής μας, ειδικά σήμερα, που αυτή η ιστορία έχει θαφτεί κάτω από το πέπλο της λήθης που υπαγορεύεται από την κυρίαρχη εξουσία και την εθνική-ιδεολογική της αφήγηση. Είναι πάγια πεποίθησή μας, ότι στη Λακωνία, η ιστορία έχει γραφτεί από τους νικητές του εμφυλίου πολέμου 1946 -49, καθώς και από επίσημους ιστοριογράφους του ελληνικού κράτους που συχνά εναρμονίζουν την έρευνά τους με την επίσημη εθνική αφήγηση. Επιχειρούμε να ανοίξουμε ένα ρήγμα σε αυτήν την ιστοριογραφία προσπαθώντας να την επανεξετάσουμε από κομμουνιστική σκοπιά.

Σε αυτό το wiki επεξεργαζόμαστε όσα ιστορικά στοιχεία έχουμε συλλέξει και οι σελίδες του είναι ανοιχτές και προσβάσιμες στον κάθε αναγνώστη/τρια και τους αυτόνομους ιστορικούς ερευνητές/τριες

 

καλό……θα γίνω θαμώνας του

 
   

ναι μια χαρά