faza-1

Przygotowanie FreeLabu do pierwszej zimy. Jeśli pokoje gościnne będą gotowe, także zimą będziemy mogli prowadzić warsztaty.
  • [Elektrownia wiatrowa]. Zimą skuteczność ogniw słonecznych znacznie spada. Jeśli nie uda się uruchomić kogeneracji opartej na agregacie, to elektrownia wiatrowa jest niezbędna do ładowania akumulatorów.
  • Duża [akumulatornia]. Zimą zwiększy się zapotrzebowanie na prąd – długie okresy ciemności i więcej czasu spędzanie przy internecie i DVD. Dlatego potrzebujemy większej baterii akumulatorów i sieci elektrycznej, doładowywanych z wielu źródeł.
  • [Dostosowanie kuchni i sanitariatów do zimy]. Zaizolowanie cieplne, zamknięcie otwartych zadaszeń, wykonanie chodników łączących ze strefą mieszkalną. opróżnienie kolektorów słonecznych i przekształcenie ich w izolację cieplną.
  • [Wykonanie drogi i parkingu] na terenie ośrodka (wysypanie gruzem, wiata parkingowa).
  • [Zabezpieczenie terenu na zimę].
  • [Oczyszczalnia ścieków]. Po ostatnim seminarium zdecydowanie jestem za oczyszczalnią trzcinową, obsadzoną wierzbami.
  • [Pryzma kompostowa] dająca ciepło do ogrzania wody użytkowej.
  • [System ogrzewania i wentylacji] budynku mieszkalnego. Jeśli Adamowi spodoba się pomysł z rekuperatorem, będziemy mogli stworzyć od razu budynek efektywny grzewczo.
  • [Przygotowanie opału] na zimę. Dużo roboty fizycznej, plus okazja do zbudowania piły posuwisto-zwrotnej i łupacza do pieńków.
  • [Oczyszczalnia ścieków] – trzcinowa, obsadzona wierzbą.