Alarm na Rozbracie

Obrazek:http://pl.indymedia.org/images/2010/02/49824.jpg
ABSTRAKT:
W piątek 26 marca o godz. 10.00. przed sądem w Poznaniu odbędzie się licytacja Rozbratu, ściślej jednej z trzech działek należącej do firmy-bankruta - Darexu. Od kiedy na Rozbracie w styczniu 2008 roku pojawił się komornik, udało nam się poprzez działania prawne i protesty, zapobiec sprzedaniu i ewikcji skłotu. Jeżeli i tym razem 26 marca Rozbratu nikt nie kupi, następna licytacja będzie się mogła realnie odbyć za około 2-3 lata. Osoby związane ze skłotem podkreślają, że mamy zatem w tym wypadku do czynienia z krytycznym momentem. Dlatego apelują o udział w demon stracji w obronie Rozbratu 20 marca.
TRESC:
W tym roku upłynie 16 lat jak teren i budynki skłotu, porzucone przez właścicieli firmy Darex, którzy narobili długów i uciekli za granicę, został zagospodarowany przez poznańskie środowiska wolnościowe i anarchistyczne. Jego członkowie własnymi środkami i pracą odbudowali i zagospodarowali niszczejące lokale, a także prowadzili szeroką działalność polityczną, społeczną i kulturalną. Na Rozbracie od wielu lat mieszka 20 osób, mieszczą się sale koncertowe i do prób, biblioteka, galeria, warsztaty, miejsca do spotkań i dyskusji.
<br><br>
Ostatnio obrońcy skłotu aktywnie uczestniczą, traktując to jako element obrony Rozbratu, w spotkaniach rady miasta oraz różnych komisji, na których omawiana jest kontrowersyjna koncepcja lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Sołacz, w którego zakres wchodzi również teren skłotu (przypominamy, że został on na tym planie oznaczony przez miasto jako nieużytki). Ze względu na duże zainteresowanie i opór mieszkańców plan ten nadal nie został przegłosowany przez radę. Od stycznia ub. roku Kolektyw Rozbrat wykonał wiele kroków w kierunku porozumienia się z miastem odnośnie swojej sytuacji. Rozbrat odwiedził nieżyjący już wiceprezydent Maciej Frankiewicz, który nie był w stanie niczego zaoferować skłotersom, choć twierdził przed mediami, że ma alternatywną propozycję. Na wysłane w maju 2009 roku do władz miasta zapytanie, jaka konkretnie to propozycja – do dziś nie otrzymano odpowiedzi.
<br><br>
Demonstracja z 9 maja 2009, w której wzięło udział 1,5 tys. osób pokazała, że Rozbrat ma liczne poparcie wśród mieszkańców Poznania oraz wielu środowisk i organizacji. Do tej pory odbyła się jedna licytacja, jednak nikt nie chciał kupić Rozbratu. Tym razem cena zostanie zgodnie z procedurą znacznie obniżona.
<br><br>

Kolektyw Rozbrat 18.02.09 

<a href="http://pl.indymedia.org/pl/2010/02/49823.shtml">Oryginalne oświadczenie Kolektywu Rozbrat</a>
<a href="http://www.rozbrat.org/">Strona Rozbratu</a>