Public Wiki

Rozważamy jakąś formę reaktywacji indymediów. Jesteście zainteresowani? Dołączcie, dajcie znać!

This is group of the polish indymedia collective. Proper activity takes place on mailing lists:
http://pl.indymedia.org/pl/lokalne/kontakt.shtml

Indymedia Polska tu bzzzyczy. Jezeli chcesz się skontaktować z kolektywem indymedia, tu jest kontakt

Strona z częścią starej dokumentacji:
kopia doc.indymedia.org

Recent Pages Create Page »