veto czy weto

pytanie za 100 pktów
 • veto, vetować, zavetować
   — 
   — none
   — 
   — harcesz, szczym, and kostek
 • weto, wetować, zawetować
   — harcesz, gosia, szczym, and kostek
   — none
   — 
   — 
 • veto, wetować, zawetować
   — none
   — szczym, kostek, and harcesz
   — 
   —