Acta Treball Local 11 juliol (inclou Pla Acció Solar)