Actitudes en las asambleas

Un repàs d'actituds que es poden donar en les assemblées. Crec que ens pot ajudar a mantindre un bon funcionament de les assemblées (i, fins i tot, millorar-lo)