Newsletter June 2009

< May | Index | July >

[fr] français

Lettre de Juin 2009
Sommaire

  • Salut tout le monde !
  • Truc technique
  • Surveillance d’état en Iran
  • C’est à cause de la surveillance
  • L’argent!

Salut tout le monde !

Bonjour utilisat-eur-rice-s de Riseup haut-e en couleur ! Comment vont vos projets, campagnes et autres combats ? Nous aimerions beaucoup avoir des nouvelles de ce que vous faites, parce que cela nous enchante et que nous voudrions aussi en en parler dans nos prochaines lettres. Nous passons tant de temps sur nos projets dans nos villes, et pourtant nous n’avons pas une perception globale de la diversité et de la beauté de nos mouvements. Aussi, envoyez-nous les récits de vos actions qui vous tiennent le plus à cœur et de vos succès les plus surprenants !

Truc technique

Il y a plein de trucs et astuces pour de bonnes pratiques de sécurité (et aussi les dangers d’être trop rigoureux sur la sécurité) dans notre fanzine. Jetez-y un oeil ! zine.riseup.net

Nous répondons également aux questions fréquemment posées de Riseup à help.riseup.net/security/about

Aperçus sur le chemin de la surveillance apocalyptique

Surveillance d’état en Iran

A l’heure où nous écrivons, le destin du peuple iranien reste indécis. Quoi qu’il en soit, une chose est certaine: la technologie compte. L’internet peut être à l’origine d’un profond changement vers une communication plus démocratique, mais l’internet peut en même temps être l’outil le plus efficace jamais créé pour la surveillance de masse.

Le 23 juin, le Wall Street Journal rapportait que, peu avant les élections, le gouvernement iranien avait installé des systèmes de surveillance fournis par Nokia et Siemens, des systèmes capables de tracer les usages internet de tous 1.

Actuellement, ces deux aspects, démocratie et surveillance, sont indissociables. Les nouveaux médias sociaux gagnent en force, et sont également construits sur le modèle économique de la surveillance. L’internet gagne en force, et est également construit sur des protocoles non sécurisés qui permettent la surveillance de masse de nos usages et de nos relations sociales.

Il est encore bien trop tôt pour tirer des leçons des événements de juin en Iran. Mais ici, les oiseaux de riseup se tournent et se retournent la nuit dans leur nid avec cette question: De quelles infrastructures de communication nos mouvements sont-ils devenus dépendants, et ces systèmes peuvent-ils être retournés contre nous ? Trop souvent les perspectives sont sinistres. Mais ne désespérez pas encore ! Nous, et avec nos camarades techos du monde entier, travaillons dur pour créer de meilleurs outils et de meilleures infrastructures.

1 tinyurl.com/n3of6j

C’est à cause de la surveillance

La prochaine fois que vous êtes surpris à voler dans un magasin, essayez cette excuse : c’est à cause des caméras de surveillance. Selon une étude, la surveillance vidéo dans les magasins peut augmenter le nombre des vols: les systèmes sont coûteux, ces coûts augmentent les prix, et plus de personnes sont alors susceptibles de voler ces marchandises douteuses hors de prix plutôt que de les payer 2.

2 tinyurl.com/mfxzr8

L’argent!

Nous pouvons avoir rêvé de serveurs faits-maison tournant grâce à l’énergie de vélos géothermiques, et de vent, mais nous n’en sommes pas encore là. Nous avons besoin d’une bonne somme d’argent chaque mois pour payer nos baies et l’électricité nécessaires pour faire tourner nos services. Notre espoir est que chacun de nos utilisateurs donne deux heures de ce qu’ils peuvent être payé par heure, chaque année. Ou plus si tel est votre préférence. Merci ! riseup.net/donate

[pl] polish – polski

Spis treści; czerwiec 2009

  • Cześć co tam słychać?!
  • Porady techniczne
  • Państwowa inwigilacja w Iranie
  • Zrobił*m to przez inwigilację!
  • Kasa!

Cześć co tam słychać?!

Witajcie użytkownicy riseup wszelkich kształtów i kolorów. Jak powodzi się waszym projektą, kampanią i walką? Bardzo chętnie chętnie usłyszelibyśmy nad czym pracujecie, bo nas to uszczęśliwia i być może użyjemy tych informacji w przyszłych biuletynach. Przeważnie pracujemy nad swoimi projektami w swoich miastach i zapominamy o tym jak różnorodne i piękne są nasze ruchy. Napiszcie więc do nas o swoich odważnych akcjach i zaskakujących zwycięstwach!

Porady techniczne

W naszym zinie znajdziesz sporo porad na temat praktyki dobrej kultury bezpieczeństwa (i perełki przesadnego zwracania na to uwagi). Sprawdź to! zine.riseup.net

Poza tym, odpowiadamy na wiele często zadawanych pytań odnośnie znaków nadchodzącej Inwigilacyjnej Apokalipsy na help.riseup.net/security/about

Znaki nadchodzącej Inwigilacyjnej Apokalipsy

Państwowa inwigilacja w Iranie

Kiedy to piszemy, dalej ważą się losy ludzi mieszkających w Iranie. Obecnie jedno jest pewne: technologia ma znaczenie. Internet zwiastuje głęboką zmianę w demokratyzacji komunikacji, jednak jest jednocześnie najefektywniejszym narzędziem masowej inwigilacji jakie kiedykolwiek wynaleziono. 23 czerwca Wall Street Journal doniósł że na krótko przed wyborami rząd Iranu zainstalował systemy inwigilacji dostarczone przez koncerny Nokia i Simens zdolne śledzić wykorzystanie internetu dowolnej osoby 1.

Obecnie te dwie wartości; demokratyczności i inwigilacji są ze sobą połączone. Media społeczne i serwisy społecznościowe dają duże możliwości ale są jednocześnie zbudowane na biznesowym modelu inwigilacji. Internet daje duże możliwości ale jest jednocześnie oparty na niezabezpieczonych protokołach pozwalających na masowe monitorowanie zachowania i relacji społecznych.

Na razie jest za wcześnie żeby wyciągać wnioski z lekcji jaką dał nam irański czerwiec. Jednak ptaszki w gnieździe riseup nie śpią po nocach zadając sobie pytanie: od jakich struktur komunikacyjnych uzależniony jest nasz ruch społeczny i na ile skutecznie są one obracane przeciwko nam? Perspektywy wyglądają raczej szaro, jednak nie bójcie się! My i inne radykalne geeki z całego świata ciężko pracujemy nad zbudowaniem lepszych narzędzi i infrastruktury.

1 tinyurl.com/n3of6j patrz też; pl.indymedia.org/pl/2009/06/45570.shtml

Zrobił*m to przez inwigilację!

Następnym razem kiedy złapią cię na kradzieży w sklepie, wypróbuj tą wymówkę; zrobił*m to przez kamery bezpieczeństwa. Według pewnych badań, sklepowe systemy zapobiegania kradzieżą mogą zwiększyć ich liczbę: te systemy kosztują, ich koszt podnosi ceny a z ich wzrostem rośnie liczba ludzi którzy raczej zdecydują się na kradzież niż zakup nazbyt drogich śmieci 2.

2 tinyurl.com/mfxzr8

Kasa!

Mamy ambitne marzenia na temat zbudowanych w domu serwerów napędzanych energią z rowerów, geotermą i wiatrem, ale jeszcze nie udało nam się ich zrealizować. Żeby udostępniać nasze usługi co miesiąc potrzebujemy sporo pieniędzy na sprzęt i rachunki za prąd. Mamy nadzieję że nasi użytkownicy co roku podarują nam tyle ile zarabiają w dwie godziny swojej pracy niezależnie ile zarabiają. Albo więcej jeśli jesteś w stanie i chcesz to zrobić. Dziękujemy!
riseup.net/donate